Serviser

Tražimo u Nišu SERVISERA za servisiranje profesionalnih mašina za ugostiteljstvo.

BREND MENADŽER

Tražimo u Nišu energičnog i motivisanog, sa organizacionim sposobnostima, analitičko- strateškimrazmišljanjem: BR...

MENADŽER JAVNIH NABAVKI

Tražimo u Nišu energičnog i motivisanog, sa organizacionim sposobnostima, analitičko- strateškimrazmišljanjem: ME...

Menadžer prodaje

Tražimo u Nišu energičnog i motivisanog, sa organizacionim sposobnostima, analitičko- strateškimrazmišljanjem: ME...

BERTOS PROFESIONALNI ŠPORETI

Ako je kuhinja centar jednog ugostiteljskog objekta, onda je profesionalni šporet srce kuhinje. Nijedan kuhinjski...