Bočna traka

Bistra kocka leda - JS (7)

Depoziti za led (7)

Mrvljeni led - JF (8)

Puna, čvrsta kocka leda - JM (8)

Šuplja kocka leda - JP (12)