Zanimljivosti

10 ključnih stvari koje morate uzeti u obzir kada opremate profesionalnu kuhinju

Profesionalna kuhinja je srce svakog ugostiteljskog objekta, a njena oprema je ključna za uspeh i efikasnost vašeg poslovanja. Opremanje restoranske kuhinje je važan i kompleksan proces koji zahteva pažljivo planiranje i razmišljanje o mnogim faktorima. Potrebno je uzeti u obzir dimenzije prostora, vrstu hrane koja će se pripremati, broj osoblja, kao i njihove potrebe i preferencije, a takođe treba voditi računa o higijeni, održavanju opreme i bezbednosnim uslovima kako bi se osiguralo nesmetano i održivo poslovanje.

Izdvojili smo deset najvažnijih tački koje treba uzeti u obzir pri opremanju restoranske kuhinje koja je predodređena za uspeh:

Veličina kuhinje

Projekat tehnologije kuhije je početna tačka izrade svake profesionalne kuhinje, kako bi se još na samom početku na osnovu prostornih mogućnosti utvrdila odgovarajuća količina opreme. Kod manjih kuhinja je to posebno važno, jer je ovde potrebno uzeti u obzir svaki centimetar prostora kako bi se postigla najbolja funkcionalnost. 

Kapacitet opreme

Sledeća stvar koju treba uzeti u obzir je kapacitet opreme. Ako vaš restoran ima veliki broj posetilaca, morate imati opremu koja može da se nosi sa velikim obimom posla. Ako je kapacitet opreme manji od potrebne količine hrane, to će dovesti do kašnjenja u pripremi jela i nezadovoljnih gostiju. Zato je jako važno napraviti plan koji će doprineti produktivnosti i efikasnosti.

Troškovi opreme

Idealno je kada pronađete kvalitetnu ugostiteljsku opremu koja istovremeno odgovara vašem planiranom budžetu. Imajte u vidu da uvek primarno razmišljate o kvalitetu opreme prilikom njene kupovine kako vas ta investicija ne bi iskoštala mnogo više. Visokokvalitetna oprema može poboljšati efikasnost, smanjiti troškove energije i održavanja, povećati produktivnost i smanjiti rizik od nezgoda.

Međutim, treba biti oprezan i ne preplaćivati opremu koja nije neophodna za vaše poslovanje. Stoga je važno da se pažljivo procene troškovi opreme u profesionalnoj kuhinji i da se pronađe optimalna ravnoteža između kvaliteta, funkcionalnosti i cene.

Vrsta hrane koju služite

Vrsta hrane koju služite u profesionalnoj kuhinji je ključna za odabir opreme i organizaciju radnog prostora. Imajući u vidu širok spektar vrsta hrane, uključujući jela sa roštilja, pečenja, ribe, paste, pice, slatkiše i mnoge druge, važno je znati da ova različitost zahteva i različitu opremu za njihovu pripremu.  Pa tako imamo roštilje, friteze, peći, šporete, blendere, mašine za kafu i još mnogo toga o čemu moramo razmišljati prilikom opremanja kuhinje. Adekvatna oprema, prilagođena vašim potrebama stvoriće unikatna jela i povećati svest o vašem brendu.

Vrsta energije koju koristite

Kako bi se uticalo na vrhunsku efikasnost i dugoročnu ekonomičnost kuhinjskih uređaja, kao i na ukupne troškove poslovanja, ne smete zanemariti vrstu energije koju koristete u profesionalnoj kuhinji. Na primer, odabir gasne opreme može biti efikasnijii od električne opreme, ali može biti skuplji u instalaciji. Stoga je važno pažljivo proceniti vrstu energije koja će se koristiti u kuhinji kako bi se postigla optimalna efikasnost i ekonomičnost, ali i zadovoljila sva potrebna pravila i propisi.

Potrebe osoblja

Potrebe osoblja u profesionalnoj kuhinji igraju ključnu ulogu u efikasnosti i produktivnosti kuhinjskih operacija. Ergonomija i udobnost radnih stanica, kao i pristup opremi i sastojcima, mogu pomoći u smanjenju zamora i bolova radnika, što može dovesti do povećanja efikasnosti i kvaliteta posla. Važno je pružiti osoblju optimalno radno okruženje i uzeti u obzir sve njihove potrebe kako bi se stvorili najbolji uslovi za rad i ostvarila što veća produktivnost.

Higijena

Ključna stavka za zdravlje vaših gostiju i za održavanje reputacije vašeg restorana jeste upravo održavanje higijene. Neophodno je da vaša kuhinja ispuni standarde i propise o higijeni hrane, uključujući i sve neophodne sertifikate, a pogotovo je važno da posluje po HACCP-u.

HACCP sistem osigurava da se hrana priprema i skladišti na bezbedan način, čime se smanjuje rizik od kontaminacije hrane i sprečavaju moguće nezgode u kuhinji.

Imati sertifikat HACCP nije samo neophodno da bi vaš restoran radio legalno i u skladu sa propisima, već je to i odličan marketinški potez koji može privući nove goste i poboljšati vašu reputaciju.

Ergonomičnost

Ergonomičnost je ključna za efikasnost i produktivnost u profesionalnoj kuhinji. Kuhinjsko osoblje provodi sate u uspravnom položaju, savijeno i pognuto, što može dovesti do bolova u leđima i umora mišića.

Dizajn opreme treba da bude usmeren ka stvaranju što manje naprezanja na telo kuhinjskog osoblja, što znači da bi sve trebalo da bude postavljeno na optimalnoj visini i udaljenosti.

Ergonomski dizajn takođe može smanjiti rizik od povreda, poboljšati radni tok i smanjiti vreme potrebno za pripremu hrane. Stoga, ne treba zanemariti značaj ergonomičnosti u profesionalnoj kuhinji.

Bezbednost

Bezbednost u profesionalnoj kuhinji je od suštinske važnosti za zaštitu kuhinjskog osoblja, gostiju i vašeg poslovanja. U kuhinjama se koristi veliki broj oštrih i opasnih alata, kao i visoke temperature i hemikalije koje mogu dovesti do povreda i nezgoda.

Pored toga, kuhinje se često nalaze u zatvorenim prostorima, što znači da postoji rizik od gušenja ili trovanja gasovima. Stoga je važno da kuhinje budu opremljene odgovarajućom opremom i sredstvima za gašenje požara.

Zaštita vašeg kuhinjskog osoblja i gostiju nije samo moralna obaveza, već i zakonska. Stoga je neophodno da preduzmete sve neophodne mere za zaštitu bezbednosti u vašoj profesionalnoj kuhinji.

Održavanje i servisiranje

Redovno održavanje profesionalne kuhinje pomaže u sprečavanju kvarova i produžava životni vek opreme.

Osim toga, redovno održavanje i servisiranje ugostiteljske opreme može pomoći u poboljšanju efikasnosti kuhinje, smanjenju troškova energije i povećanju produktivnosti osoblja. Stoga je važno da se oprema redovno održava i servisira kako bi se osiguralo optimalno poslovanje i sigurnost vaše profesionalne kuhinje.

Kompanija Tehno i oprema svojim klijentima nudi kompletno rešenje od projekta do servisa i održavanja opreme za profesionalne kuhinje, po principu ključ u ruke. Uz stručni tim inženjera i tehničara, kompanija pruža podršku u svim fazama procesa, poštujući sve standarde bezbednosti hrane. Na taj način, klijenti mogu biti sigurni da će dobiti kvalitetnu opremu i uslugu, koja je prilagođena njihovim potrebama i zahtevima.