Za raznovrsne predmete za pranje

Winterhalter kombinovane korpe za bistroe su konstruisane za kombinovano pranje čaša, šolja, tanjira, pribora za jelo i sitnih predmeta. Na raspolaganju su kombinovane korpe za bistroe s različitim pregradama koje pružaju odličnu fleksibilnost. Raznovrsnost dubine redova osigurava mogućnost bezbednog smeštanja niza predmeta za pranje. Za pranje pribora za jelo u ovim korpama preporučujemo upotrebu korpica za pribor za jelo.