Bočna traka

Podpultne mašine za pranje (1)

Protočne mašine (3)

Tračne mašine (3)

Mašine za pranje kuhinjskog (crnog) posuđa (3)

Uređaji za pripremu vode – depuratori (6)

Sredstva za pranje i ispiranje (7)

Korpe za pranje (1)